Giải thích cụm: be immersed in something

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích cụm: be immersed in something

Mang nghĩa "chìm đắm, bị cuốn vào"

=if you are immersed in something, you spend most of your time doing it or thinking about it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • David was deeply immersed in student politics.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking