Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 50: The newly advertised product had just been on sale. Customers realised that it had lots of defects.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 50: The newly advertised product had just been on sale. Customers realised that it had lots of defects.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 50: The newly advertised product had just been on sale. Customers realised that it had lots of defects.

1. Câu hỏi

Question 50: The newly advertised product had just been on sale. Customers realised that it had lots of defects.

A. Hardly had the newly advertised product been on sale when producers realised that it had lots of defects.

B. Hardly had the newly advertised product been on sale when did customers realise that it had lots of defects.

C. Hardly had the newly advertised product been on sale when customers realised that it had lots of defects.

D. Hardly had the newly advertised product been on sale when customers wouldn't realise that it had lots of defects.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 50 là C.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề có nghĩa là: Sản phẩm mới quảng cáo vừa được bán. Khách hàng nhận ra rằng nó có rất nhiều lỗi.
 • Câu viết lại phù hợp là đáp án C. Ngay khi sản phẩm mới quảng cáo được bán thì khách hàng nhận ra rằng sản phẩm đó có nhiều lỗi.
 • Cấu trúc “Hardly…when…”: ngay khi…thì. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "hardly" tiếng anh
 • Khi “hardly” đứng đầu câu thì ta phải đảo ngữ (thường được sử dụng trong văn phong trang trọng hoặc văn viết). >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cấu trúc ĐẢO NGỮ tiếng anh
  • S + had + hardly + Vp2/ed + when + S + V2/ed
  • Đảo ngữ: Hardly + had + Vp2/ed + when + S + V2/ed
 • Đáp án B có nghĩa phù hợp nhưng sai cấu trúc.
 • Các câu còn lại có nghĩa không phù hợp.
  • A. Ngay khi sản phẩm mới được quảng cáo mà vừa được bán thì các nhà sản xuất nhận ra rằng nó có rất nhiều khiếm khuyết.
  • D. Ngay khi sản phẩm mới được quảng cáo mà vừa được bán thì khách hàng không nhận ra rằng nó có rất nhiều lỗi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0