Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 49: It's impossible for Laura to finish the report. You should help her.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 49: It's impossible for Laura to finish the report. You should help her.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 49: It's impossible for Laura to finish the report. You should help her.

1. Câu hỏi

Question 49: It's impossible for Laura to finish the report. You should help her.

A. Provided you help her, Laura wouldn't have been able to finish the report.

B. Unless you help her, Laura won't be able to finish the report.

C. Laura will be able to finish the report if you don't help her.

D. But for your help, Laura would be able to finish the report.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 49 là B.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đề có nghĩa là: Laura không thể hoàn thành bản báo cáo. Bạn nên giúp cô ấy.
  • Câu viết lại đúng là đáp án B. Nếu bạn không giúp Laura, cô ấy sẽ không thể hoàn thành bản báo cáo. >> IELTS TUTOR hướng dẫn kỹ Cách dùng "unless" trong câu điều kiện 
  • Các câu còn lại có nghĩa không phù hợp.
    • A. Nếu bạn giúp cô ấy, Laura sẽ không thể hoàn thành bản báo cáo.
    • C. Laura sẽ có thể hoàn thành bản báo cáo nếu bạn không giúp cô ấy.
    • D. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, Laura sẽ có thể hoàn thành bản báo cáo.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK