Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 12: We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the ...............)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài hs đạt 7.0 "The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 12: We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the ...............)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 12: We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the ...............

1. Câu hỏi

Question 12: We could tolerate your noisy parties time and again, but throwing bottles out of the window was beyond the ...............

A. faint B. sick C. pale D. dull

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 12 là C.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Beyond the pale (idiom): không thể chấp nhận được/ quá giới hạn cho phép. >> IELTS TUTOR lưu ý về Idiom (thành ngữ) trong IELTS 
    • Câu này có nghĩa là Chúng tôi có thể chịu đựng các bữa tiệc ồn ào của bạn hết lần này đến lần khác, nhưng việc ném chai lọ ra ngoài cửa sổ là điều không thể chấp nhận được.
    • Các từ còn lại (faint, sick, dull) không phù hợp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0