Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 11: Most of the houses in the neighbourhood ........terrible damage in the fire.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài hs đạt 7.0 "The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 11: Most of the houses in the neighbourhood ................. terrible damage in the fire.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 11: Most of the houses in the neighbourhood .......... terrible damage in the fire.

1. Câu hỏi

Question 11: Most of the houses in the neighbourhood ................. terrible damage in the fire.

A. conceived B. persevered C. perceived D. sustained

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0