Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 10: ............. you practise speaking English, the more fluent your English becomes.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 10: ............. you practise speaking English, the more fluent your English becomes.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 10: ............. you practise speaking English, the more fluent your English becomes.

1. Câu hỏi

Question 10: ............. you practise speaking English, the more fluent your English becomes.

A. More than B. The more C. The more than D. The better than

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

 • Đáp án câu 10 là B.
 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Cấu trúc so sánh đồng tiến (càng…thì càng) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng SO SÁNH KÉP (cấu trúc càng càng) tiếng anh 
   • The + (so sánh hơn) adj/adv + S + V, the + (so sánh hơn) adj/adv + S + V.
   • => Chọn “The more”.
  • Các từ còn lại không phù hợp với cấu trúc.
  • Câu này có nghĩa là Bạn càng luyện nói tiếng Anh nhiều, thì tiếng Anh của bạn càng trở nên trôi chảy hơn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK