Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 48: The principle of (A) comprehensive inputs states that the language (B) provided for students should go only a little beyond their (C) current experience and (D) understanding.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 48: The principle of (A) comprehensive inputs states that the language (B) provided for students should go only a little beyond their (C) current experience and (D) understanding.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 48: The principle of (A) comprehensive inputs states that the language (B) provided for students should go only a little beyond their (C) current experience and (D) understanding.

1. Câu hỏi

Question 48: The principle of (A) comprehensive inputs states that the language (B) provided for students should go only a little beyond their (C) current experience and (D) understanding.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 48 là A.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ “comprehensive” (bao quát, toàn diện) có nghĩa không phù hợp. >> IELTS TUTOR lưu ý VỊ TRÍ & CHỨC NĂNG TÍNH TỪ TIẾNG ANH 
  • Sửa lỗi: Comprehensive => Comprehensible (adj): có thể hiểu được, dễ hiểu, lĩnh hội.
  • Câu này có nghĩa là Nguyên tắc của đầu vào dễ hiểu được cho rằng ngôn ngữ được cung cấp cho sinh viên chỉ nên vượt quá một chút với kinh nghiệm và hiểu biết hiện tại của họ.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK