Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 47: The new (A) exhibition centre in our town has (B) attracted many visitors because of (C) their unique (D) collections of visual arts.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 47: The new (A) exhibition centre in our town has (B) attracted many visitors because of (C) their unique (D) collections of visual arts.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 47: The new (A) exhibition centre in our town has (B) attracted many visitors because of (C) their unique (D) collections of visual arts.

1. Câu hỏi

Question 47: The new (A) exhibition centre in our town has (B) attracted many visitors because of (C) their unique (D) collections of visual arts.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 47 là C.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tính từ sở hữu ở đây được dùng để thay thế cho “The new exhibition”, danh từ “exhibition” ở số it => “their” là từ không phù hợp. >> IELTS TUTOR hướng dẫn kỹ Cách dùng Tính từ sở hữu (Possessive adjectives) 
  • Sửa lỗi: their => its.
  • Câu này có nghĩa là Trung tâm triển lãm mới ở thị trấn của chúng tôi đã thu hút nhiều du khách vì bộ sưu tập nghệ thuật thị giác độc đáo của nó.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0