Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 16: He will apply for a new job, .............. ?)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 16: He will apply for a new job, .............. ?)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 16: He will apply for a new job, .............. ?

1. Câu hỏi

Question 16: He will apply for a new job, .............. ?

A. will he B. won't he C. doesn't he D. does he

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 16 là B.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Cấu trúc Câu hỏi đuôi: S + will + V-inf, won’t + S? >> IELTS TUTOR hướng dẫn kỹ về Câu hỏi đuôi (Tag question) tiếng Anh
    • Câu này có nghĩa là Anh ấy sẽ ứng tuyển một công việc mới, phải không?
    • Các cụm từ còn lại không phù hợp với cấu trúc.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0