Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 6: The ............ in the theatre gave the singer a long applause for her excellent performance.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích & Sửa đề "Traffic and accommodation problems are increasing and the government should encourage some businesses to move from cities to rural areas. Does the advantages outweigh the disadvantages?" (ngày21/11/2020), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 6: The ............ in the theatre gave the singer a long applause for her excellent performance.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 6: The ............ in the theatre gave the singer a long applause for her excellent performance.

1. Câu hỏi

Question 6: The ............ in the theatre gave the singer a long applause for her excellent performance.

A. audiences B. spectators C. watchers D. viewers

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

 • Đáp án câu 6 là A.
 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Căn cứ vào cụm từ “in the theater” (trong nhà hát)
  • Các từ còn lại có cách dùng không phù hợp.
   • Spectator (n): khán giả đến sân vận động xem các môn thể thao trực tiếp (xem ngoài trời)
   • Watcher (n): người xem, người quan sát
   • Viewer (n): người xem (qua truyền hình)
  • Câu này có nghĩa là Khán giả trong rạp đã dành cho nữ ca sĩ những tràng pháo tay dài vì phần trình diễn xuất sắc của cô.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0