Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 5: My mom really loves the ............. handbag I gave her on her birthday)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 5: My mom really loves the ............. handbag I gave her on her birthday.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 5: My mom really loves the .................... handbag I gave her on her birthday.

1. Câu hỏi

Question 5: My mom really loves the ............. handbag I gave her on her birthday.

A. big red American B. American red big C. red American big D. red big American

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK