Quy tắc OpSACOMP trật tự tính từ trong câu

· Grammar

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Quy tắc OpSACOMP trong trật tự tính từ trong câu

1. Trật tự từ trong câu

2. OpSACOMP là gì?

Opinion – tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. Ví dụ: beautiful, wonderful, terrible…

  • Size/Shape – tính từ chỉ kích cỡ. Ví dụ: big, small, long, short, tall…

  • Age – tính từ chỉ độ tuổi. Ví dụ: old, young, old, new…

  • Color – tính từ chỉ màu sắc. Ví dụ: orange, yellow, light blue, dark brown ….

  • Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ví dụ: Japanese, American, British, Vietnamese…

  • Material – tính từ chỉ chất liệu . Ví dụ: stone, plastic, leather, steel, silk…

  • Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

Sắp xếp các tình từ theo trật tự OPSACOMP: Ví dụ khi sắp xếp cụm danh từ: a /leather/ handbag/ black. Ta thấy xuất hiện các tính từ:

  • Leather chỉ chất liệu làm bằng da (Material)

  • Black chỉ màu sắc (Color)

Vậy theo trật tự OpSACOMP, cụm danh từ trên sẽ được sắp xếp theo vị trí đúng là: a black leather handbag. Một ví dụ khác: car / black / big / a. Các tính từ bao gồm:

  • Tính từ to, lớn (big) chỉ kích cỡ (Size) của xe oto (Car)

  • Tính từ đen (black) chỉ màu sắc (Color)

Vậy theo trật tự OpSACOMP, cụm danh từ trên sẽ được sắp xếp theo vị trí đúng là: a big black car.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK