Cách dùng "TIME AND (TIME) AGAIN" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "TIME AND (TIME) AGAIN" tiếng anh

Mang nghĩa"thường"

=very often

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’ve told you time and time again to lock both doors before you leave.
  • He has time and again made the same mistake. (IELTS TUTOR giải thích: Nó thường mắc lỗi đó)
  • The unknown word turned up time and again in the text. (IELTS TUTOR giải thích: Từ mới này được lặp đi lặp lại trong đoạn văn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0