Cách dùng "of high standing" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "of high standing" tiếng anh

of high standing = have high standing

Mang nghĩa"danh tiếng, có địa vị cao"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • standing có nghĩa là "danh tiếng, địa vị xã hội" 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A scientist of high standing with great ability is quick to discredit what he cannot explain. (IELTS TUTOR giải thích: Một nhà khoa học danh tiếng với khả năng vĩ đại thì thường hay nghi ngờ những gì mà ông ta không thể giải thích)
  • He was a judge of the United States High Court and a man of high standing. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là một thẩm phán của tòa án tối cao Hoa Kỳ và là một người có địa vị cao)
  • He seems to be a man of high standing. (IELTS TUTOR giải thích: Dường như hắn là người có địa vị cao)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK