Cách dùng "(kind​/​best) regards" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "(kind​/​best) regards" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II.Cách dùng "(kind​/​best) regards"

Mang nghĩa"thân ái (dùng trong văn phong hơi trang trọng), khi gửi lời hỏi thăm đến ai"

=used for ending a letter or email in a friendly but slightly formal way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He sent me best regards. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã gửi đến tôi lời chúc tốt đẹp nhất) 
  • Please give him my best regards. (IELTS TUTOR giải thích: Xin cho tôi gửi lời thăm anh ấy nhé)
  • Please give my best regards to your mother. (IELTS TUTOR giải thích: Xin cho tôi gửi lời hỏi thăm tới mẹ bạn nhé)
  • Best Regards Thân ái

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK