Cách dùng "in like manner" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "in like manner" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "like" tiếng anh

II. Cách dùng "in like manner"

Mang nghĩa"tương tự như thế, tương tự với cái gì"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • in like manner to sth/sb nếu muốn so sánh với cái gì/ai đó 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It should not need to be said that a tribunal's orders, rules and practice directions were to be complied with in like manner to a court's. 
  • In like manner, counselors may subtly manipulate others into giving things to them.
  • We love ourselves notwithstanding our faults, and we ought to love our friends in like manner. (IELTS TUTOR giải thích: Ta yêu ta bất kể lỗi lầm của ta. Và ta cũng phải yêu bạn ta như thế)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0