Cách dùng "in action" tiếng anh

· Phrase

1. Mang nghĩa"còn hoạt động, hoạt động"

=doing what something is designed to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I would like to see the machine in action.

2. Mang nghĩa"trình diễn, biểu diễn, làm công việc của mình"

=doing what you are good at or what you are trained to do

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • John's a great cook – you should see him in action. (IELTS TUTOR giải thích: John là một đầu bếp tuyệt vời, bạn nên xem lúc anh ấy nấu nướng)
  • It’s interesting to watch a good salesman in action.
  • How long before we can see the new ski lifts in action?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0