Cách dùng "hustle and bustle" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng "hustle and bustle" tiếng anh

Mang nghĩa "sự bận rộn và hối hả"

=noise and activity

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I love the hustle and bustle of the marketplace.
  • He hates the hustle and bustle of city life. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta ghét hoạt động sôi nổi ồn ào của cuộc sống thành phố)
  • I hate big airports. It's all hustle and bustle. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi ghét những phi trường lớn. Chúng lúc nào cũng vội vã tất bật)
  • Finally, the hustle and bustle got him down. (IELTS TUTOR giải thích: Cuối cúng, sự bận rộn và hối hả đã khiến anh ta suy sụp tinh thần)
  • I 've always loved the hustle and bustle of big cities. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi luôn yêu thích sự hối hả của những thành phố lớn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking