Cách dùng cụm "in (deep) trouble" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về Cách dùng cụm "in trouble" tiếng anh

I. Cách dùng danh từ "trouble"

II. Cách dùng cụm "in (deep) trouble"

=in a very difficult situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Financially, he was in deep trouble.
  • I am in trouble. (IELTS TUTOR giải thích: Em đang gặp rắc rối)
  • Her family was in trouble. (IELTS TUTOR giải thích: Gia đình cô ấy gặp khó khăn)
  • They were engaged in trouble. (IELTS TUTOR giải thích: Họ bị dính líu tới vụ rắc rối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK