Cách dùng cụm "in need" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "in need" tiếng anh

I. Cách dùng danh từ "need"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "need" tiếng anh

II. Phân biệt cách dùng cụm "in need of"

III. Cách dùng cụm "in need" tiếng anh

Mang nghĩa "đói khổ, thiếu thốn"

=not having enough food, money, clothing, or other things that are necessary for life

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We try to help those most in need
  • families in need 
  • We try to help those most in need.
  • Help those in need. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy giúp những người cần sự giúp đỡ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc