Cách dùng thể cầu khiến "Get/Have something done HOẶC Have + someone + V" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cấu trúc "Have something done" tiếng anh

I. Dạng bị động

1. Hướng dẫn chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Have something done: có điều gì đó được làm … (bởi ai).
 • Đây là một cấu trúc câu được sử dụng nhiều khi nhờ vả một ai đó. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I had my lunch cooked by my mom today. (IELTS TUTOR giải thích: Hôm nay tớ có bữa trưa được nấu bởi mẹ tớ).

2. Cách dùng

2.1. Dùng khi nói về một điều tiêu cực nào đó đã xảy ra với bạn, nguyên nhân là do một người nào đó gây nên.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She had her bag stolen. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy bị mất trộm cái túi xách)→Chuyện mất trộm túi xách là điều xấu xảy ra với cô ấy, do một tên trộm nào đó gây nên.
  • Did Juli have her passport burgled yesterday? (IELTS TUTOR giải thích: Có phải Juli đã bị trộm hộ chiếu ngày hôm qua không?)

  2.2. Dùng khi nhờ vả ai đó làm gì, tức là điều gì đó được nhờ vả để làm bởi ai đó.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • You’ve had your hair cut! (IELTS TUTOR giải thích: Bạn vừa được cắt tóc).
   • We’re having our car repaired. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi vừa được sửa xe xong)→Trong hai ví dụ trên, hành động cắt tóc và sửa xe không được thực hiện bởi chủ ngữ You/We mà phải là nhờ người khác.

   II. Dạng chủ động

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Have something done là cấu trúc ở dạng bị động, còn ở dạng chủ động thì nó có ý nghĩa: nhờ ai làm việc gì.
    • Cấu trúc have + someone + V (nguyên thể)

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • He had the bouncers throw them out of the club. IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đã để những người trả lại ném chúng ra khỏi câu lạc bộ).

    III. Cấu trúc liên quan

    Get sth done / Get so do sth

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Cấu trúc get something done rất giống với have something done, tuy nhiên chúng khác nhau về dạng của động từ một chút. 
    • Ở dạng bị động, cấu trúc get và have giống nhau, còn ở dạng chủ động dùng have thì có cấu trúc “Have + s.o + V(nguyên thể), còn get thì có cấu trúc “Get + s.o + to V”. Ở dạng bị động: get + something + V (p2)
    • Ở dạng chủ động: get + someone + to V
    • Có thể thấy, ở dạng chủ động thì have + someone + V, nhưng get + someone + to V. Đây là điểm khác biệt đáng lưu ý ở hai cấu trúc này.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Myan got her watch fixed last night. (IELTS TUTOR giải thích: Myan đã nhờ người sửa đồng hồ cho cô ấy tối qua) 
    • Her father got her to do her homework. (IELTS TUTOR giải thích: Bố cô ấy đã dạy cô ấy làm bài tập về nhà) 

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0