Cách dùng "as it is/as is" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "as it is/as is" tiếng anh

Mang nghĩa"vốn dĩ đã, có sao làm y như vậy"

=already/in the existing state of affairs

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I don’t want to hear any more complaints. I’ve got enough problems as it is.(Tôi  không  muốn  nghe  thêm  nhiều  than  phiền  nữa, tôi đã có đủ phiền phức rồi)
  • Leave everything as it is. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy để yên mọi thứ tại chỗ)
  • Leave the table as it is. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy để cái bàn y nguyên đó)
  • As it is, I shall have difficulty finishing all this work, without any more (IELTS TUTOR giải thích: Vốn  dĩ  là  sẽ  rất  khó  khăn  để  làm  hết  chừng  này  việc  (vì  vậy  đừng  thêm  việc  nữa))
  • I'm not buying the children anything else today - I've spent far too much money as it is (IELTS TUTOR giải thích: Tôi  sẽ  không  mua  gì  thêm cho bọn trẻ hôm  nay nữa, tôi  đã  tiêu  nhiều  tiền  lắm  rồi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK