Word form của "worth" tiếng anh

· Word form

I. Cách dùng Worth / Worthy / Worthwhile

II. Cách dùng "worthless"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "worthless" tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking