Word form của "transform"

· Word form

Bên cạnh thường xuyên cung cấp và giải thích từ vựng các bài báo về các vấn đề nóng hổi hiện nay, IELTS TUTOR cung cấp thêm Word form của "transform"

transformation (noun) sự biến đổi hoặc bị biến đổi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • his character seems to have undergone a complete transformation since his marriage (IELTS TUTOR giải thích: tính tình anh ta dường như biến đổi hẳn từ sau ngày lấy vợ)
  • This transformation is based on the original Japanese industry. (IELTS TUTOR giải thích:Sự chuyển biến này được thực hiện dựa trên nền công nghiệp đầu tiên của Nhật Bản)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK