Word form của "extinction"

· Word form

1. extinction (noun) tuyệt chủng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Are whales doomed to extinction? Phải chăng cá voi sẽ bị tuyệt chủng?

2. nonexistent

(completely absent)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Crime is virtually nonexistent around here.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking