Word form của "Demolish"

· Word form

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Word form của "Demolish"

demolition (noun) = demolishment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The house is due for demolition next year. Ngôi nhà này được định phá bỏ vào năm tới. 
  • The factory is already marked down for demolition. Nhà máy đã được cho vào danh sách sẽ được cho nổ sập.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK