Word form của "attribute"

· Word form

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Word form của "attribute"

I. Cách dùng từ "attribute"

II. Word form của "attribute"

attribution (noun) sự quy kết, quyền hạn được giao, thẩm quyền

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • functions and attributions of the administrative tribunal (IELTS TUTOR giải thích: chức năng và quyền hạn của toà án hành chính)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK