CÁCH DÙNG "THIS / THAT / THESE / THOSE" TIẾNG ANH

· Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR có giới thiệu qua về cách dùng của THIS / THAT / THESE / THOSE một cách cơ bản, hôm nay bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có thắc mắc cách dùng của các cặp từ nên IELTS TUTOR hướng dẫn thật chi tiết nhé

I. CÁCH DÙNG "THIS / THAT / THESE / THOSE"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ this / that / these / those có thể đóng các chức năng ngữ pháp sau:

2. THIS / THAT / THESE / THOSE DÙNG NHƯ "ĐẠI TỪ"

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • This / That / These / Those dùng như đại từ có nghĩa là nó sẽ đứng 1 mình chứ không kèm theo NOUN(DANH TỪ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Come and look at this. (nhìn cái này nè)

 • That’s a very good idea. (ý đó hay đó)

 • Can I have one of these? (cho mình 1 trong đống này được không?)

3. THIS / THAT / THESE / THOSE DÙNG NHƯ "TỪ HẠN ĐỊNH"

IELTS TUTOR lưu ý:

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Try to repeat this exercise every morning and evening. (this + singular countable noun) -> Đi với danh từ đếm được số ít 
  • I’ve never been to that part of France. (that + singular countable noun) -> Đi với danh từ đếm được số ít 
  • Can I have some of that juice, please? (that + singular uncountable noun) -> Đi với danh từ không đếm được 
  • You can use any one of these computers. (these + plural noun) --> Đi với danh từ số nhiều

  • I need to paint those windows. (those + plural noun) --> Đi với danh từ số nhiều

  THIS DÙNG TRONG CÁC TIME PHRASES (TỪ CHỈ THỜI GIAN)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • THIS + TỪ CHỈ THỜI GIAN (EVENING, AFTERNOON, MORNING, MONTH...): chiều nay, tối nay....

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • I’ll be with you some time this evening.

    • Johan seemed very happy this afternoon.

    • Ian is in Germany all this week.

    II. DÙNG "THIS / THAT / THESE / THOSE" TRONG IELTS

    IELTS TUTOR lưu ý:

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Batteries are not bio-degradable, so people should not dispose of them in normal household waste. ==> Để tránh lặp từ thay batteries = them 
    • People dispose of batteries in their normal household waste. This causes environmental damage.  ==> This thay cho cả câu phía trước tuy nhiên hai câu không nên nối nhau bằng dấu . mà phải có từ nối hoặc nối hai câu lại thành câu ghép nhé 
    ỨNG DỤNG THIS / THAT / THESE / THOSE TRONG IELTS

    III. CỤM CÓ "THIS / THAT / THESE / THOSE" THƯỜNG GẶP

    1. this and that: cái này, cái kia, nói bâng quơ

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • "What were you talking about?" "Oh, this and that."

    2. (Is) this taken?

    IELTS TUTOR lưu ý:

     • mang nghĩa có ai lấy rồi hả, dùng trong đi xe bus, hoặc trong chương trình người ấy là ai nếu dùng he is taken có nghĩa là có chủ rồi, có bồ rồi nhé!  (hoặc cũng có thể nói ngắn gọn this taken?)

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • Ví dụ 1: Excuse me, sorry to disturb you, but is this seat taken?
     • Ví dụ 2: "This compartment taken?" she said to the man going into the adjacent room on the train.
     • Ví dụ 3: A: "Hey, what are you doing?" B: "Oh, I'm sorry, is this taken?" A: "Yeah, I was studying at that desk! I just got up to use the bathroom."

     3. at this point in time = at the moment hoặc (At this point)

     IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • We don't have all the details, but at this point in time, it seems that the suspect acted alone.

      4. at this stage

      IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • I can't give you an update at this stage of the game—I have some more work to do on your car.
       • At this stage, I'm not sure if we're in a serious relationship or not—we haven't been dating for very long.

       5. be out of this world = be extraordinary

       IELTS TUTOR xét ví dụ:

        • If you're having dinner at Janine's, then you're in for a real treat—her cooking is out of this world!
        • That car service's exorbitant rates are out of this world. Can't we just take a taxi?

        6. from this day on = From today onwards = Từ hôm nay trở đi

        IELTS TUTOR xét ví dụ:

         • From this day on, I resolve to take my responsibilities more seriously.

         7. I just have this feeling

         IELTS TUTOR xét ví dụ:

          • Jennifer was supposed to be home an hour ago, and I just have this feeling that something bad happened to her.

          8. in this day and age = Nowadays

          IELTS TUTOR xét ví dụ:

           • In this day and age, it's not uncommon to go your whole commute without speaking to a single person.

           9. in this/that regard = Về mặt đó

           IELTS TUTOR xét ví dụ:

            • For all the company's problems, they still have a fantastic customer service policy. In that regard, they are unmatched by their competitors.

            10. this is the life! = Đời là vậy

            Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

            >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

            >> IELTS Intensive Listening

            >> IELTS Intensive Reading

            >> IELTS Intensive Speaking

            All Posts
            ×

            Almost done…

            We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

            OK