Phrasal verb topic Environment

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Phrasal verb topic Environment

 • Wipe out = phá huỷ 
  • Whole villages were wiped out by the floods
 • Run out of = cạn kiệt 
  • What will we do when we run out of gas?

IELTS TUTOR lưu ý kĩ phrasal verb được tính là văn phong informal vậy nên không nên dùng trong Writing nhé

 • Throw away = bỏ, vứt gì đó 
  • Don’t throw away your grass clippings, leave them on your lawn
 • Die out 
  • This species has nearly died out because its habitat is being destroyed 
 • Use up 
  • We ‘ve already used up earth’s resources for 2016

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking