"TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG TỪ PASS NÊN HỌC TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Phrasal Verb

Phrasal Verb là một cụm động từ được tạo ra bằng cách đặt một động từ và giới từ hoặc một hạt trạng từ lại với nhau. Pass được xem là một trong số động từ phổ biến. Bên cạnh danh sách Phrasal Verb bắt đầu với từ PASS, IELTS TUTOR sẽ trả lời câu hỏi: Có nên học tủ IELTS Speaking không?

Pass away

Meaning: Die (chết/ qua đời)

Example: After a long battle with cancer, the professor PASSED AWAY yesterday.

Pass around

Meaning: to pass something around is to give it to everyone present (phân phát xung quanh)

Example: She PASSED the notice AROUND.

Pass by

Meaning: Travel past without stopping (đi ngang qua)

Example: I noticed my wife PASS BY with a bag of shopping.

Meaning: Travel past (something) without stopping; to ignore, to disregard (bỏ qua)

Example: I had the distinct worry that happiness would PASS me BY.

Meaning: Of a period of time: to come to an end, to elapse (trôi qua)

Example: Nearly a year has PASSED BY since I first laid eyes on him.

Meaning: to visit briefly (ghé qua)

Example: We​​ PASSED BY the supermarket on the way home

Pass down

Meaning: Transmit information or give property to younger generations (truyền lời, truyền dạy)

Example: The tradition has been PASSED DOWN from father to son for generations.

Pass on

Meaning: Convey or communicate (nói cho ai đó)

Example: Can you PASS ON the information next time you see him?

Meaning: Skip or decline (bỏ qua)

Example: I’ll PASS ON dessert, thanks.

Pass out

Meaning: Faint; to become unconscious (ngất xỉu, mất tỉnh táo)

Example: I PASS OUT at the sight of blood.

Pass through

Meaning: Visit a place without stopping or only stopping briefly (đi ngang qua/ ghé ngang quá)

Example: Some travelers PASS THROUGH the desert.

Pass to

Meaning: Give ownership or responsibility to someone (trao cho ai quyền sở hữu/ trách nhiệm)

Example: The stocks PASSED TO her daughter when she died.

Hi vọng danh sách Phrasal Verb bắt đầu với PASS trên có thể giúp bạn có thêm vốn từ giúp đỡ bạn trong các cuộc thi về tiếng anh hoặc các cuộc đối thoại. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể để lại comment (bình luận bên dưới).

>> Phương pháp học gì cũng mau tiến bộ (Ứng dụng vào việc học IELTS)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK