Return to site

"TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG TỪ DROP NÊN HỌC TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Phrasal Verb

Phrasal Verb - cụm động từ - là một trong những nội dung cần thiết cho tất cả người học và muốn học tốt tiếng Anh. Học Phrasal verb vô cùng quan trọng chúng giúp chúng ta vừa có được vốn từ vựng nói riêng và vừa có có được những động từ tiếng Anh cần thiết nhất giúp người học tiếng Anh làm chủ trong giao tiếp. IELTS TUTOR đã HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LUYỆN NGHE TIẾNG ANH VỚI TED trước đây, các bạn có thể tìm đọc. Và sau đây sẽ là danh sách Phrasal Verb bắt đầu bằng từ DROP mà bạn nên biết (có thể ứng dụng vào IELTS/ THI ĐẠI HỌC/ NÂNG CAO TIẾNG ANH).

Drop behind

Nghĩa 1: Move towards the back, not keep up (thua thiệt trong học tập)

Ví dụ: I DROPPED BEHIND at school when I fell ill and couldn't study.

Nghĩa 2: To get behind someone or something in motion due to having moved more slowly (không theo kịp vì đi chậm)

Ví dụ: Hurry up, kids—I don't want anyone DROPPING BEHIND!

Drop by (sometime)

Nghĩa: Pay a brief visit (ghé ngang qua)

Ví dụ: He DROPPED BY on his way home from work.

Drop in

Nghĩa: Visit without having made arrangements (ghé thăm không hẹn trước)

Ví dụ: I was in the area so I DROPPED IN at the office to see her.

Drop off

Nghĩa 1: Take something or someone to a place and leave it or them there (đưa ai đó đến một nơi nào đó)

Ví dụ: I DROPPED the kids OFF at school on my way to work.

Nghĩa 2: Fall asleep (ngủ)

Ví dụ: I DROPPED OFF during the play and woke up when it ended.

Nghĩa 3: Decrease in number or amount (giảm số lượng)

Ví dụ: Sales have DROPPED OFF in the last few months.

Drop out

Nghĩa 1: Quit a course (bỏ học, bỏ đăng kí)

Ví dụ: She DROPPED OUT of college and went straight into a good job.

Drop over

Nghĩa: Visit for a short time (ghé thăm trong thời gian ngắn)

Ví dụ: I'll DROP OVER on my way back.

Hi vọng danh sách Phrasal verb bắt đầu bằng từ DROP ở trên có thể giúp bạn mở mang thêm và tìm được những từ phù hợp với mục đích cuộc hội thoại/ bài viết tiếng anh. Nếu bạn có thắc mắc, đừng ngần ngại để lại bình luận (comment) dưới đây!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK