One dùng như Đại từ nhân xưng

· Grammar

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn One dùng như Đại từ nhân xưng

 • Gọi là đại từ nhân xưng, nhưng thật ra có tính cách vô nhân xưng (impersonal) hơn vì nó không chỉ người nào rõ rệt: nó có nghĩa là "người ta" (kể cả tôi và bạn, không loại trừ ai).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • It's easy to lose one's way in Venice.(IELTS TUTOR giải thích: Người ta dễ bị lạc đường ở Venice)
   • One mustn't fool oneself.(IELTS TUTOR giải thích: Người ta không được tự lừa dối mình)

 • Không được dùng từ nào khác để thay thế cho ONE khi lặp lại, phải nhắc lại ONE hay dùng ONE'S, ONESELF.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • One doesn't need to justify oneself to one's friends.(IELTS TUTOR giải thích: Người ta không cần thanh minh với bạn mình)
   • One must do one's best.(IELTS TUTOR giải thích: Người ta phải làm hết sức mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK