Idiom với từ green

· Idiom

Bên cạnh từ vựng theo từng chủ đề, cũng nên thường xuyên tham khảo thêm Cách học IELTS READING hiệu quả mà IELTS TUTOR đã giới thiệu từ trước nhé, hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu Idiom với từ �green

  • To give someone the green light = bật đèn xanh
  • The grass is always greener on the other side = đứng núi này trông núi nọ
  • To be green = describe someone who is immature, or inexperienced
  • To be green with envy = ghen tị
  • To have a green thumb = describe someone with a talent for gardening, having the ability to make plants grow

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK