idioms liên quan giấc ngủ (dream, sleep)

· Idiom

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp idioms liên quan giấc ngủ (dream, sleep)

  • Toss and turn = trằn trọc, lăn qua lăn lại không ngủ được 
  • A night owl = cú đêm
  • An early bird = người dậy sớm
  • To sleep like a baby  = have a fantastic night’s sleep or to sleep very well = ngủ ngon
  • A dream come true
  • To be in a dream world = a fantastic or idealized view of life 
  • A pipe dream = cuộc sống màu hồng (an illusory or unreal idea, plan that could never happen because it’s impossible)
  • Beyond one’s wildest dreams = much more than you could have ever imagined 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc