Giải thích phrase"to the best of your ability" tiếng anh

· Phrase

Ngoài bài Task 1 của bạn học sinh đi thi ngày 5/7/2020 đã được IELTS TUTOR sửa kĩ và nhận xét, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrase"to the best of your ability" tiếng anh

Mang nghĩa "hết sức có thể, hết khả năng của mình"

=as well as you can

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Just try to do the job to the best of your ability. 
  • I promise to carry out my duties to the best of my ability.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK