Giải thích phrasal verb: stumble across/on/upon something/someone

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: stumble across/on/upon something/someone IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "stumble across/on/upon something/someone"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"phát hiện ra cái gì một cách tình cờ"

=to discover something by chance, or to meet someone by chance/to discover something/somebody unexpectedly

  • Workmen stumbled upon the mosaic while digging foundations for a new building.
  • I stumbled across a simple method for understanding where my money went.
  • History relates that they stumbled on a magnificent waterfall.
  • As a matter of fact, I stumbled upon her by chance on Facebook 2 years ago and was instantly captivated by her adorable and humorous videos documenting her daily life.(IELTS TUTOR giải thích: Thực ra, tôi chỉ biết đến cô ấy ngẫu nhiên 2 năm trước khi tôi đang lướt Facebook. Tôi đã ấn tượng bởi video của cô ấy, nói về cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Nó rất dễ thương và hài hước)
  • Police have stumbled across a huge drugs ring. 
  • I stumbled across Thompson outside the hotel. 
  • I stumbled across the place quite by chance.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0