Giải thích phrasal verb: stay away from someone/something

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: stay away from someone/something IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "stay away from"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"tránh xa"

=to not go near or become involved with someone; to avoid something that will have a bad effect on you

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My parents told me to stay away from her. 
  • I drink a lot of water and I stay away from greasy, heavy foods.
  •  I want you to stay away from my daughter. 
  • Stay away from the angry winds. (IELTS TUTOR giải thích:  Hãy tránh xa gió dữ)
  • Stay away from the burning building! (IELTS TUTOR giải thích:  Tránh xa các tòa nhà đang cháy!)
  • I just couldn't stay away.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0