Giải thích phrasal verb: slim down

· Phrasal Verb

I. "slim down"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Giải thích phrasal verb: slim down

1. Mang nghĩa"giảm cân, thon thả"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, slim  down  là  nội  động  từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's trying to get fit and slim down. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta đang cố gắng làm cho người cân đối và thon thả)

2. Mang nghĩa"giảm bớt (lực lượng, số lượng)"

=If a company or other organization slims down or is slimmed down, it employs fewer people, in order to save money or become more efficient/to reduce the size of something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, slim  down  vừa  là  nội  động  từ vừa  là  ngoại  động  từ  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many firms have had little choice but to slim down. 
  • ...the plan to slim down the coal industry.
  • It is not our intention to slim down the workforce.
  • Slim down the factory's workforce. (IELTS TUTOR giải thích: Giảm bớt lực lượng lao động của nhà máy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE