Giải thích phrasal verb: show off

· Phrasal Verb

I. "show off"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: show off

1. Mang nghĩa"khoe khoang"

=to behave in a way that is intended to attract people’s attention and make them admire you

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, show off là phrasal verb nội động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The children start showing off the minute anyone comes into the house.
  • Stop using her name to show off. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng có dùng tên cô ấy để gây ấn tượng (khoe khoang) nữa)

2. Mang nghĩa"thể hiện (khả năng...)"

=to show people something that you are very proud of so that they will admire it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, show off là phrasal verb ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Young musicians will get the chance to show off their musical skills.
  • You give feedback to show off your skills. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đưa ra ý kiến phản hồi để phô trương các kỹ năng của mình.)
  • She likes to show off her culinary skills. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy thích khoe khoang khả năng nấu nướng của mình.)

3. Mang nghĩa"phô bày"

=to make something look very impressive or attractive

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, show off là phrasal verb ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The trousers were very tight-fitting, showing off her slim figure.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE