Giải thích phrasal verb: play against

· Phrasal Verb

I. "play against"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: play against

Mang nghĩa"đối đầu/đối kháng"

=to compete against someone in a sport or game

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She plays the winner of tomorrow’s match. 
  • to play the best team (IELTS TUTOR giải thích: đấu với đội hay nhất)
  • Bayern Munich will play Real Madrid tomorrow evening. 
  • England will be playing against Brazil in the next round.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE