Giải thích phrasal verb: part with

· Phrasal Verb

I. "part with"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: part with

Mang nghĩa"rời bỏ, cho"

=If you part with something that is valuable or that you would prefer to keep, you give it or sell it to someone else.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Buyers might require further assurances before parting with their cash.
  • He parted with much of his collection to pay his gardening bills.
  • I could never part with this ring. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không bao giờ có thể rời bỏ chiếc nhẫn này được)
  • Tom does not want to part with any of his books. (IELTS TUTOR giải thích: Tom không muốn cho bất kì quyển sách nào của mình)
  • Although Tom has the unenviable job of trying to convince people every day to part with their well - earned money, he is always incredibly well liked. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù Tom làm công việc mà ít ai tranh giành là hàng ngày cố thuyết phục người ta đóng góp số tiền họ kiếm được, nhưng anh luôn được yêu mến một cách đáng kinh ngạc)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE