Giải thích phrasal verb: name for

· Phrasal Verb

I. "name for"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng phrasal verb: name for

Mang nghĩa"đặt tên cho vật/nơi chốn"

=to give a place or an object the same name as a person or another thing

IELTS TUTOR lưu ý:

  • name something for someone/something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The prize is named for the late Mexican writer, Juan Rulfo.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK