Giải thích phrasal verb: look forward to

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: look forward to IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "look forward to"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"háo hức, trông chờ cái gì"

=If you look forward to something that is going to happen, you want it to happen because you think you will enjoy it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was looking forward to working with the new Prime Minister.

2. Mang nghĩa"mong nhận được cái gì, mong cái gì xảy ra"

=If you say that someone is looking forward to something useful or positive, you mean they expect it to happen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Motor traders are looking forward to a further increase in vehicle sales.
  • We look forward to your messages. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi mong nhận được tin nhắn của bạn)
  • I'll look forward to receiving them. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi sẽ mong được nhận chúng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0