Giải thích phrasal verb: level up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: level up IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "level up"vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"nâng cấp"

=to increase or improve something in order to make it the same as other things of its type/to improve standards in one place, area of activity etc. so that they are the same as another place, area of activity etc. where standards were higher

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The government is levelling up the tax on beer and wine.
  • To achieve an excellent equality we must level up the modern schools, not level down the grammar schools. (IELTS TUTOR giải thích: Để đạt được một sự cân bằng tuyệt diệu, chúng ta phải nâng cấp các trường hiện đại chứ không hạ thấp các trường trung học xuống cho bằng)
  • This approach has levelled standards up across the sector.
  • Here are all the tips and tricks you need to know on how to level up your characters quickly.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0