Giải thích phrasal verb (cụm động từ): gear up

· Phrasal Verb

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Giải thích phrasal verb (cụm động từ): gear up

I. Phrasal verb (cụm động từ) là gì?

IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ về phrasal verb (cụm động từ) tiếng anh

II. Giải thích phrasal verb (cụm động từ): gear up (for sth)

1. gear up mang nghĩa "lên số, chuẩn bị cho 1 giai đoạn bận rộn"

(to prepare for an activity or event)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The boss asked us to gear up production. (IELTS TUTOR giải thích: Ông chủ yêu cầu chúng ta đẩy mạnh sản xuất) 
 • I 'm going to gear up too. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi cũng sẽ lên số) 
 • Are your bikes all gear up? 
  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này tức là xe của anh chuẩn bị sẵn sàng hết chưa 

2. thường dùng gear up for sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Politicians are already gearing up for the next election.
  • The shops are GEARING UP for the New Year sales. (IELTS TUTOR giải thích: Các cửa hàng đang chuẩn bị sẵn sàng cho đợt xả hàng năm mới.)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK