Giải thích phrasal verb: crack up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: crack up IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "crack up"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"làm ai kiệt sức"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She would have cracked up if she hadn't allowed herself some fun
  • You'll crack up if you carry on working like this. (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn sẽ bệnh thôi nếu cứ tiếp tục làm việc theo cái kiểu này)

2. Mang nghĩa"làm ai cười lăn lộn, cười bò"

=If you crack up or if someone or something cracks you up, you laugh a lot.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She told stories that cracked me up and I swore to write them down so you could enjoy them too.
  • We all just cracked up laughing.
  • Little kids just crack him up with the things they say. (IELTS TUTOR giải thích:  Những đứa bé khiến anh ấy bật cười với những gì chúng nói)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0