Giải thích phrasal verb: blow away

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: blow away, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "blow away"vừa là phrasal verb ngoại động từ vừa là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"thổi bay, xua đi"

=if something blows away or is blown away, the wind moves it away from you until you cannot see or touch it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, blow away vừa là phrasal verb ngoại động từ, vừa là phrasal verb nội động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His hat blew away on the roller coaster. 
  • She switched on the fan to blow away the smoke.

2. Mang nghĩa"bắn chết, đánh bại ai"

to defeat someone completely and easily/to kill someone by shooting them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He'd like to get hold of a gun and blow them all away.

3. Mang nghĩa"gây ấn tượng mạnh"

=If you say that you are blown away by something, or if it blows you away, you mean that you are very impressed by it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, blow away là phrasal verb ngoại động từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When I heard that song for the first time it just blew me away.
  • I was blown away by the tone and the quality of the story.
  • She just totally blew me away with her singing.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0