Giải thích idiom "off the top of your head" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "off the top of your head" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích idiom "off the top of your head" tiếng anh

Mang nghĩa "nảy ngay ra trong đầu"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can't think of it off the top of my head. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thể nghĩ ra ngay lập tức được) 
 • Off the top of my head, I couldn't give him her number. (IELTS TUTOR giải thích: Thình lình quá nên tôi không thể nhớ ra số điện thoại của cô ấy nên đã không cho anh ấy)
 • Just off the top of my head, I’d say there were about 50.
 • It was all off the top of my head. 
 • ""How old is Chris?" "I don't know off the top of my head." 
 • In my imagination, I can lift off the top of my head, just like a lid. 
 • There are some good restaurants around here, but I can't tell you their names off the top of my head. 
 • "Do you remember her name?" "Not off the top of my head." 
 • I keep doing stuff off the top of my head. 
 • "How much is the house worth?" "Off the top of my head, I'd say it's worth maybe $160,000."
 • It's off the top of my head. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có thể nói ngay)
 • Senator, off the top of my head, I think I can vote for your bill. (IELTS TUTOR giải thích: Thưa nghị sĩ, nếu phải nói mà không cần suy nghĩ thì tôi cho rằng tôi có thể bỏ phiếu ủng hộ dự luật của ông)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK