Giải thích idiom "all the rage" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "all the rage" tiếng anh

Mang nghĩa"rất nổi tiếng, đang thịnh, thời thượng"

=to be very popular at a particular time:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Long hair for men was all the rage in the 70s.
  • Referendums are now all the rage. (IELTS TUTOR giải thích: Trưng cầu dân ý đang rất phổ biến)
  • Internet shopping is now all the rage. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay việc đi chợ trên Internet rất phổ biến)
  • Short skirts are all the rage at the moment. (IELTS TUTOR giải thích: Váy ngắn hiện nay đang là mốt phổ biến)
  • Internet shopping is now all the rage.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK