Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 23: The arguments Prof. Parker made were controversial and some scholars were taking issue with him.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích đề Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion (ĐỀ THI 22/8/2020) HS IELTS TUTOR đạt 6.5 IELTS WRITING, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 23: The arguments Prof. Parker made were controversial and some scholars were taking issue with him.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 23: The arguments Prof. Parker made were controversial and some scholars were taking issue with him.

1. Câu hỏi

Question 23: The arguments Prof. Parker made were controversial and some scholars were taking issue with him.

A. getting annoyed B. expressing doubt C. showing agreement D. becoming aware

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 23 là C.
  • IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0